• Summitbook Dağcılık Portalı
Son Sistem Aktiviteleri
 • Murat Bahçeci
 • Murat Bahçeci, zirve kaydı yükledi.
 • 30.11.2022 - 23:10
 • Ahmet Acun
 • Ahmet Acun, zirve kaydı yükledi.
 • 30.11.2022 - 20:57
 • Ramazan Bozkurt
 • Ramazan Bozkurt, zirve kaydı yükledi.
 • 30.11.2022 - 18:55
 • Tan Ulupınar
 • Tan Ulupınar, zirve kaydı yükledi.
 • 29.11.2022 - 19:48
 • Tan Ulupınar
 • Tan Ulupınar, zirve kaydı yükledi.
 • 29.11.2022 - 19:47
 • Tan Ulupınar
 • Tan Ulupınar, zirve kaydı yükledi.
 • 29.11.2022 - 19:45
  Gizlilik Politikamız
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Summitbook tarafından yönetilmekte olan http://www.summitbook.net/ adresinde yer alan web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’ nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’ nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir. Summitbook, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Summitbook, bu amacını gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir. Summitbook daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır: - Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler : Hizmetin ifası için ve portalın kullanımı öncesinde veya sırasında, Summitbook’ ne kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan kullanıcılar tarafından Summitbook’ ne verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir. - Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Summitbook’ nin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Summitbook, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz Summitbook, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Summitbook, kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Summitbook, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder. Ancak portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Summitbook uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Summitbook Dağcılık Portalı
Dağ Çıkışlarına Göre En Aktif Kadın Dağcılar
(Tüm Dağlara Ait Kayıtlar Üzerinden)
63
42
42
29
29
Dağ Çıkışlarına Göre En Aktif Erkek Dağcılar
(Tüm Dağlara Ait Kayıtlar Üzerinden)
92
90
57
54
52